Privacybeleid

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verband met Google Analytics™

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking via deze website zijn basis buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland heeft, dan wordt de bijbehorende Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google Ireland Limited en Google LLC. wordt hierna "Google" genoemd. Wat betreft het gebruik van Google Analytics, wordt de gegevensverwerking in dit opzicht technisch verzorgd door Jimdo. In dat verband wordt hierbij verwezen naar het Jimdo Privacybeleid. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) en de exploitant van deze website delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in verband met Google Analytics op deze website. 


Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op de computer van de bezoeker van de site, om de website te helpen hun gebruik van de site te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website, wordt normaal gesproken verzonden naar en opgeslagen door Google.

Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" op deze website. Deze extensie zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit een directe persoonlijke referentie uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de sitebezoeker in de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres, dat wordt verstrekt door de browser van de bezoeker van de site bij het gebruik van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt de verzamelde informatie namens Jimdo en de exploitant van de website om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere website- en internetgerelateerde diensten aan Jimdo en de exploitant van de website aan te bieden (artikel 6, lid 1) (f) GDPR). Het gerechtvaardigde belang bij gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, die mogelijk wordt gemaakt door de functie Jimdo-statistieken. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens. 

Google LLC heeft hun conformiteit met de EU-VS gecertificeerd. Privacy Shield Framework en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookies, b.v. gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, wordt automatisch eenmaal per maand uitgevoerd.

De websitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren. Ze kunnen ook op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van hun IP-adres en de gegevens die door cookies worden gegenereerd, door deze browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

De websitebezoeker kan het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door hier te klikken. Een "Opt-out Cookie" zal dan worden toegepast die toekomstige verzameling van de bezoekersgegevens van de site bij het bezoeken van deze website zal voorkomen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google is te vinden in de Algemene voorwaarden van Google Analytics of in het Overzicht van Google Analytics.

Volgens de relevante wetgeving en de AVG hebben sitebezoekers bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens die worden verwerkt via dit gegevensverwerkingssysteem van Google Analytics. In het bijzonder hebben zij het recht op toegang, rectificatie, dataportabiliteit en / of verwijdering van hun gegevens. De sitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van zijn gegevens. Om deze rechten met betrekking tot de gegevensverwerking via Google Analytics op deze website uit te oefenen, kan een betrokkene (sitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected] of de eigenaar van deze website.